Richtlijnen Boerenmarkt

 1. Inschrijving
  1. De markt is zo ingericht dat de bezoekers bijna langs iedere stand moeten passeren, iedere plaats is gelijkwaardig. De plaatsen worden toegewezen volgens de volgorde van betaling van inschrijving. Over de toegekende standplaats kan dus niet gediscussieerd worden.
  2. Inschrijvingen worden als niet bestaande beschouwd tot ontvangst van betaling. Betaling dient binnen de vijf werkdagen na inschrijving te gebeuren.
  3. Indien er vergissingen ontstaan i.v.m. uw standplaats, bijvoorbeeld als de gevraagde meters niet zijn toegekend, neem dan onmiddellijk contact op met de organisatie.
 2. Voorwaarden van gebruik van de marktplaats
  1. De markt begint om 10u, de stand mag opgebouwd worden vanaf 8 uur. Aankomst tussen 8u en 9u.
  2. Iedere deelnemer zorgt zelf voor het materiaal voor de oprichting van zijn stand.
  3. Samen met het plannetje, waarop uw standplaats is aangeduid, krijgt u eind augustus een blad met uw inschrijvingsnummer. Dit moet op een zichtbare plaats bij uw stand liggen.
  4. Op de markt mogen enkel zelfvervaardigde, zelfgeteelde of tweedehands producten verhandeld worden.
  5. Om veiligheidsredenen moet de openbare weg ten alle tijden een minimale vrije breedte bevatten van 3,5m. Let er dus op dat uw koopwaar niet te ver op de straat tentoongesteld staat (max. 1 meter voorbij de stoeprand).
  6. Omwille van diverse redenen is het niet toegelaten uw wagen bij uw standplaats te parkeren, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden. U krijgt ruimschoots de tijd om uw artikelen uit te laden. Daarna zal u uw wagen van de markt moeten verwijderen en dit ten laatste om 10u. Er zal een gratis parking voorzien zijn voor standhouders.
  7. Uw stand moet zich uiteraard binnen de aangevraagde meters bevinden. Bovendien is het noodzakelijk dat u de voorziene toegangen voor bewoners vrijlaat.
  8. We verwachten dat u geen afval laat rond slingeren na de markt.
 3. Opgelet ! ! !
  1. Deze regels zijn in samenspraak met de lokale politie en de brandweer, zij zullen indien nodig ook mogen ingrijpen.