Inschrijving Boerenmarkt

  1. Iedere deelnemer zorgt zelf voor het materiaal voor de oprichting van zijn stand.
  2. Standhouders schrijven zich in via dit formulier, of telefonisch (0476 227132) en betalen door middel van overschrijving (€ 1,00 per lopende meter). Dit bedrag wordt aangewend voor de organisatiekosten. U kan zelf aangeven hoeveel lopende meters u denkt nodig te hebben (opgelet: u kan ter plaatse geen extra meters meer bij vragen!).

Het overeenstemmend bedrag dient voorafgaandelijk en binnen de vijf werkdagen na uw inschrijving, overgemaakt te worden op rekeningnummer (IBAN) BE 19 0357 6747 0812 met als mededeling Boerenmarkt + uw naam (zoals vermeld op de inschrijving).

OPGELET: Uw inschrijving is pas geldig na storting en vervalt indien deze storting niet gebeurt binnen de vijf werkdagen!!!

  1. In de laatste week voor 31 augustus ontvangt u een plan van de markt met aanduiding van de standplaats die u werd toegewezen. Dit formulier is voor u het ontvangstbewijs voor uw inschrijving, u dient dit mee te brengen naar de markt!

 

  1. Bij het toekomen op de markt wordt u deze standplaats aangewezen. Na het opzetten van uw stand dient u uw wagen (niet in uitzonderlijke omstandigheden en niet voor bestelwagens, aanhangwagens en vrachtwagens) te verwijderen en dit ten laatste om 10 uur.

 

  1. Voor bijkomende info kan u steeds terecht op deze website of via mail bij Joeri Buttiens (joeri@schaffenleeft.be) of Marleen Smeyers (marleen.smeyers61@gmail.com) of op 0476 227132